Wypełniasz "Formularz wyceny serwisu"

Ponieważ wskazali Państwo, że strona, której dotyczy wycena to serwis ("strona sprzedaje usługę") to prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Wycenę otrzymają Państwo najpóźniej następnego dnia roboczego.

Dane przedsiebiorstwa

 1. Nazwa przedsiebiorstwa
 2. Adres WWW, której dotyczy wycena
 3. Osoba kontaktowa
 4. Adres - kod i miejscowość
 5. Adres - ulica i numer domu
 6. Adres email
 7. NIP
 8. Telefon kontaktowy

Podstawowe informacje o serwisie

 1. Krótka charakterystyka i link do serwisu/portalu lub link serwisu, na którym się Państwo wzorują
 2. Rodzaj usług lub produktów oferowanych w serwisie oraz krótki opis każdej z nich
 3. Czy usługi będą odpłatne, nieodpłatne? Na czym będzie polegała odpłatność, czy będzie ona realizowana za pośrednictwem operatora płatności, bitcoinami, czy punktami zakupionymi w serwisie?
 4. Czy klienci będą mogli się rejestrować w serwisie / czy będzie konto dla klienta w serwisie?
 5. Jeżeli jest przewidziana rejestracja w serwisie, to proszę o informację czy będzie to jedna rejestracja / jedno konto Użytkownika dla wszystkich, czy będzie uzależnione od rodzaju usług lub typów użytkowników? np. inna rejestracja (formularz rejestracyjny) / konto dla Ogłoszeniodawców inna rejestracja (formularz rejestracyjny) / konto dla Użytkownika?