Wypełniasz "Formularz wyceny RODO"

Dane przedsiebiorstwa

 1. Nazwa przedsiębiorcy *
 2. Adres, pod którym zarejestrowana jest działalność - ulica i numer domu
 3. Adres, pod którym zarejestrowana jest działalność - kod i miejscowość
 4. Numer telefonu
 5. NIP *
 6. Adres email *

Wycena RODO

 1. Jakie są miejsca (lokalizacje) prowadzenia działalności?
 2. Co jest przedmiotem działalności, jakie są marki firmy?
 3. Ilu pracowników w tym na umowy zlecenie jest zatrudnionych w przedsiębiorstwie (ogółem)?
 4. Czy nawiązana została stała współpraca z podmiotami, którym przekazuje się dane osobowe (np. biuro rachunkowe, kurier, agent rozliczeniowy)? Jeżeli tak, to jakie to są podmioty i czy zawarto z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 5. Czy dane osobowe są udostępniane innym podmiotom? Jeśli tak, to jakim?
 6. Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane w przedsiębiorstwie (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)?
 7. Czy następuje przekazanie danych osobowych do innego państwa? Czy np. serwery na których są dane znajdują się poza UE?
 8. Czy przetwarzane są dane wrażliwe (np. dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego)?
 9. Ile orientacyjnie osób u Państwa w firmie może mieć kontakt i dostęp z danymi osobowymi (w tym np. Zarząd, Biuro Obsługi Klienta/Sekretariat, Kardy/Księgowość/Finanse, IT, Magazyn/Logistyka, Marketing/Sprzedaż, obsługa reklamacji, itp.)?