Specjalizacja: Obsługa prawna firm

Od lat świadczymy usługi doradcze w zakresie organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych oraz ich organów. Wspieramy spółki w ramach ich bieżącej działalności między innymi w zakresie wsparcia dla organów spółek, przygotowania uchwał, regulaminów organów spółek, negocjowania umów, opiniowania umów, czy też przygotowywania projektów umów, innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania firmy.


Posiadamy również bogate doświadczenie w zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, oddziałów, przedstawicielstw, przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych.

Nasi klienci mają zapewnioną kompleksową pomoc prawną nie tylko w zakresie prawa korporacyjnego, ale także w zakresie prawa pracy, prawa własności intelektualnej, nowych technologii, czy e-commerce. Dbamy o to, aby nasi Klienci czuli się zaopiekowani w każdym aspekcie swojej działalności gospodarczej, dlatego też zapewniamy wsparcie doradców podatkowych, rzeczników patentowych, tłumaczy, czy biur księgowych.

Przykładowe wsparcie prawne dla spółek:

 • pomoc w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomoc w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności, doradztwo w zakresie tworzenia spółek;
 • pomoc prawna w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności;
 • doradztwo i przygotowanie dokumentów dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, uchwały, protokoły);
 • przygotowywanie regulaminów działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących ich działanie;
 • doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, w szczególności w zakresie zmian, w uprawnieniach organów i wspólników spółki, zmian w przedmiocie działalności, wysokości kapitału zakładowego itp.;
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem rejestrowym (np. założenie spółki, zmiany w spółce);
 • Wsparcie w przeprowadzeniu zmian w kapitale zakładowym (podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego);
 • tworzenie i analiza umów cywilnoprawnych zawieranych w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa;
 • sprzedaż udziałów w spółce z o.o.;
 • likwidacja spółek;
 • pomoc w zidentyfikowaniu beneficjentów rzeczywistych w wykonaniu obowiązków przewidzianych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Fuzje i przejęcia spółek

Prowadzimy procesy polegające na wydzielaniu, łączeniu bądź zawiązywaniu nowych spółek prawa handlowego. W szczególności zajmujemy się przekształcaniem spółek osobowych w kapitałowe, jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z o.o. oraz spółek z o.o. w spółki akcyjne.

W ramach powyższych procesów, przeprowadzamy m.in. audyty prawne nabywanych spółek (due dilligence) pod kątem działania przedsiębiorstw.

W toku projektów fuzji i przejęć dbamy o prawidłową realizację obowiązków przyszłego i obecnego pracodawcy związanych z przejęciem zakładu pracy oraz pracowników.

APM Poniatowska - Maj Kancelaria Prawna sp. k. jest właścicielem marki:

Postaw na sprawdzony regulamin sklepu internetowego lub serwisu!

19 lat doświadczenia
Kompleksowa obsługa prawna firm
Dedykowany prawnik obsługujący firmę
Krótkie terminy realizacji zleceń
Jasny system rozliczeń