Specjalizacja: prawo cywilne

Oferujemy pomoc prawną w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego. Nasza pomoc obejmuje sprawy cywilne pomiędzy osobami fizycznymi, jak i podmiotami gospodarczymi.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • naruszenie posiadania i prawa własności;
 • naruszenie dóbr osobistych;
 • zobowiązania kontaktowe;
 • skarga pauliańska (powództwo o uznanie za bezskuteczną czynności dłużnika podjętej dla pokrzywdzenia wierzyciela),
 • odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • podział majątku;
 • negocjowanie i sporządzanie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, jak również ich opiniowanie; Zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Świadczymy pomoc prawną przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, czy udzielaniu poręczeń i gwarancji;
 • poddawanie analizie prawnej projektów, porozumień, listów intencyjnych; podejmujemy się przygotowania oświadczeń jednostronnych;
 • prowadzenie spraw reklamacyjnych (np. w przypadku niezgodności zakupionego towaru z opisem, jak również w innych sprawach konsumenckich);
 • sprawy z tytułu umów zawartych z deweloperem;
 • sprawy z zakresu postepowania wieczystoksięgowego (hipoteka, wpis do księgi wieczystej)
 • prawo spadkowe: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, sprawy o zachowek, złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku i odrzuceniu spadku.

Kancelaria świadczy również usługi z zakresu szeroko rozumianej windykacji należności, w szczególności takie, jak:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty i przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania sądowego,
 • sporządzanie i analiza ugód pozasądowych,
 • prowadzenie postępowań o zapłatę oraz postępowań egzekucyjnych.