Specjalizacja: Prawo pracy

APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna świadczy kompleksową pomoc w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników – poczynając od etapu rekrutacji aż po ustanie zatrudnienia.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu podejmujemy się wszystkich zadań związanych z szeroko rozumianym prawem pracy i zbiorowym prawem pracy.

W obszarze prawa pracy świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy;
 • sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, porozumień regulujących zasady korzystania z pojazdów służbowych czy pokrywania kosztów dokształcania pracowników, umów dotyczących tajemnicy handlowej;
 • sporządzanie umów z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
 • porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych;
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy;
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia, asystowanie w procesach redukcji etatów, zwolnień indywidualnych i grupowych;
 • obsługa procesu przejęcia zakładu pracy lub jego części zgodnie z art. 23[1] Kodeksu pracy;
 • dochodzenie niewypłaconego wynagrodzenia za pracę;
 • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy;
 • audyty prawne.

Są to jedynie przykładowe usługi Kancelarii w zakresie prawa pracy. Jeżeli nie jesteś pewien, czy znalazłeś to czego szukasz, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza obok.