fbpx

Prawo pracy

Specjalizacja: Prawo pracy

APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna świadczy kompleksową pomoc w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników – poczynając od etapu rekrutacji aż po ustanie zatrudnienia.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu podejmujemy się wszystkich zadań związanych z szeroko rozumianym prawem pracy i zbiorowym prawem pracy.

W obszarze prawa pracy świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
  • sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie umów z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie,
  • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych,
  • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy,
  • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia,
  • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy,
  • audyty prawne.

Są to jedynie przykładowe usługi Kancelarii w zakresie prawa pracy. Jeżeli nie jesteś pewien, czy znalazłeś to czego szukasz, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza obok.

Napisz do nas