Specjalizacja: Prawo upadłościowe

Kancelaria obsługuje proces wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego po stronie zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Oferta Kancelarii dotyczy postępowania w opcji układowej jak również likwidacyjnej, na każdym etapie – począwszy od określenia sytuacji prawnej i doradztwa po reprezentowanie strony.

Prawo upadłościowe i naprawcze obejmuje m.in.:

  • Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości, (doradztwo w zakresie sporządzania listy wierzytelności oraz formowania propozycji układowych),
  • Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego,
  • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym,
  • Zgłoszenie wierzytelności,
  • Monitorowanie przebiegu postępowania, analiza akt postępowania, w celu efektywnej ochrony interesów Klienta,
  • Interpretacje prawne propozycji układowych dłużnika,
  • Zastępstwo wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli i w radach wierzycieli,
  • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach wpadkowych (np. przygotowywanie sprzeciwów, prowadzenie postępowań dotyczących sprzeciwów).