Specjalizacja: Kontrakty budowlane, FIDIC

Kompleksowo pomagamy w procesach budowlanych naszym Klientom, zapewniając im pełne wsparcie od postępowania administracyjnego, poprzez przygotowanie odpowiednich umów bądź ich opiniowanie, do zakończenia procesu, w tym pomocy w egzekwowaniu postanowień umownych, przeprowadzenia procedury naliczenia kar umownych.

W ramach wsparcia prawnego sporządzamy umowy o roboty budowlane (dla małych inwestycji, jak i dla inwestycji wymagających generalnego wykonawcy), umowy podwykonawcze, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz umowy o prace projektowe umowy, jak i o nadzór autorski.

Na żądanie Klienta bierzemy udział w negocjowaniu warunków umów.

W czasie trwających już procesów budowlanych, na każdym etapie, służymy pomocą i doradzamy jak nie zagubić się w gąszczu decyzji administracyjnych i niezrozumiałych wytycznych organów administracyjnych. Wspieramy i tłumaczymy w trakcie realizowanych już inwestycji, jak dane zdarzenie, czy zaniechanie może wpłynąć na odpowiedzialność naszego Klienta, na co należy uważać, czego unikać. Przeprowadzamy również analizy prawne w zakresie stosowania zapisów w umowach, kiedy i jak stosować wobec kontrahentów. Pomagamy również w weryfikacji przysługujących Klientom roszczeń z tytułu umów zawartych w ramach inwestycji budowlanych, jak i tych zgłaszanych wobec naszych Klientów.

Pomagamy również w dochodzeniu wszelkich roszczeń związanych z niewywiązywaniem się lub niepełnym wywiązaniem się z umowy o roboty budowlane.

Ponadto, wspieramy w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi.