Specjalizacja: prawo administracyjne

Wspieramy klientów w sprawach toczących się w trybie postępowania administracyjnego przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi. Udzielamy pomocy na wszystkich etapach postępowania.

W szczególności, sporządzamy pisma kierowane do organu administracji publicznej, czy sądu administracyjnego, doradzamy jak uzyskać pożądaną decyzję administracyjną, a także jak najlepiej zaplanować przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Specjalizujemy się również w sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji publicznej I instancji oraz w sporządzaniu skarg od decyzji organów administracji publicznej wyższego stopnia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sporządzamy także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach obsługi w zakresie prawa administracyjnego:

  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • pomoc w uzyskaniu wszelkich decyzji o charakterze administracyjnym (przygotowanie dokumentacji, dostarczenie jej do organów,
  • reprezentacja klienta w trakcie postępowania, przygotowywanie odwołań od decyzji, wniosków o wznowienie postepowania administracyjnego);
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z postępowaniem administracyjnym (dotyczących np. sposobu realizacji procedur administracyjnych);
  • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie, wsparcie w procesach budowlanych;
  • analiza i opracowanie wniosków, podań i wszelkiego rodzaju pism (np. sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę);
  • występowanie o wydanie koncesji, zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • opiniowanie umów i porozumień oraz aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego;
  • doradztwo prawne (konsultacje bieżące oraz wsparcie doraźne na każdym etapie postępowania administracyjnego).

APM Poniatowska - Maj Kancelaria Prawna sp. k. jest właścicielem marki:

Postaw na sprawdzony regulamin sklepu internetowego lub serwisu!