Specjalizacja: Własność intelektualna

Zapewniamy pełną opiekę prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej właścicielom praw, ale także użytkownikom, którzy chcieliby skorzystać z treści dostępnych off-line, czy w Internecie, nie mających pewności, czy takie wykorzystanie treści będzie zgodne z prawem. W szczególności:

  • Sporządzamy, opiniujemy, negocjujemy umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, zgody na korzystanie z wizerunku;
  • Sporządzamy umowy przeniesienia (cesji) znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń, umowy dystrybucyjne oraz umowy franczyzy, umowy przenoszące lub upoważniające do korzystania z know-how i niezarejestrowanych znaków towarowych,
  • Wspieramy prawnie w dochodzeniu roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej,
  • Prowadzenie spraw w zakresie naruszeń znaków towarowych w domenach internetowych,
  • przeprowadzanie audytów prawnych stron internetowych, aukcji internetowych, portali internetowych itd.,
  • W przypadku naruszeń praw własności intelektualnej, takich jak np. bezprawnego wykorzystania patentów, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych, bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach naruszania znaków towarowych używanych w domenach, nieuczciwej reklamy udzielamy konsultacji, przygotowujemy analizy prawne, projekty ugód, wspieramy w negocjacjach, prowadzimy postępowania sądowe, współpracujemy z organami ścigania.